Overige dienstverlening

Bouwtechnisch onderzoek

Vanuit onze functie als vastgoedbeheerder kunt u bij MR Vastgoedbeheer ook terecht voor:

  • Technische keuringen
  • Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)
  • Bouwbegeleiding

Technische keuringen

Bij MR Vastgoedbeheer kunt u ook terecht voor het laten uitvoeren van een bouwtechnisch onderzoek van woningen en bedrijfsruimten. Met een bouwtechnisch onderzoek worden gebreken en de staat van onderhoud van een woning in beeld gebracht. Een kostenraming voor herstel van gebreken maken tevens onderdeel van het onderzoek. Klik hier voor meer informatie over deze dienstverlening.

Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

MR Vastgoedbeheer is ook in te schakelen voor het maken van een MJOP. Voor appartementencomplexen, maar ook voor bijvoorbeeld schoolgebouwen, sporthallen of ander commercieel vastgoed.  

Bouwbegeleiding

Dient er groot onderhoud aan uw vastgoed plaats te vinden dan neemt MR Vastgoedbeheer de projectbegeleiding uit handen. Waarom: het begeleiden en aansturen van aannemers is tijdrovend en vereist gedegen kennis van zaken. Door de begeleiding van het project bij MR Vastgoedbeheer onder  te brengen heeft u een onafhankelijke partner met kennis van zaken die uw belang goed in het oog houdt.