Disclaimer

MR Vastgoedbeheer, verleent u hierbij toegang tot mrvastgoedbeheer.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

MR Vastgoedbeheer spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid.

MR Vastgoedbeheer behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.